Joshua Fink
Joshua Fink Group of Re/Max
775-722-5442
joshua@joshuafink.com
www.JoshuaFink.com
2869 Oxley Dr.
Sparks, NV 89436